Kassesystem til Dinero

Dinero er et af de mest benyttede økonomisystemer i Danmark.
Derfor har vi i samarbejde med Dinero udarbejdet en integration mellem Dinero og FlexPOS systemet. Integrationen synkroniserer data fra kasseapparatet direkte over i Dinero. Når der bliver foretaget et salg på kasseapparatet, bliver dagens salgstal helt automatisk registreret i Dinero.

På denne måde er dit regnskab altid up-to-date, og du sparer samtidig en masse tid. Med denne integration er du fri for at flytte bilag og fakturaer mm., hver gang du får en ordre og taste det manuelt i dit økonomisystem. Det sker helt automatisk, og du kan benytte tiden, hvor det giver bedst mening for dig.

Omsætning og betalinger overføres automatisk til kassekladden

Når dagen er slut, gøres kassen op med en dagsopgørelse; den er omdrejningspunktet for den information, der sendes videre til Dinero.
På bagrund af dagsopgørelsen dannes der x antal poster i kassekladden, uden at du skal gøre noget. 

Alt efter opsætning sendes omsætningen ind på en eller flere omsætningskonti. På den måde har du mulighed for at få så meget overblik over din forretning i dit regnskab, som du ønsker.

For at lette afstemning af betalinger fra betalingskort eller MobilePay indeholder systemet mulighed for differentieret kontering, så forskellige typer betalinger går ind på forskellige finanskonti. Hermed kan man afstemme finanskonto og afregning fra Nets mod hinanden. 

Frihed til selv at vælge, hvor data skal komme fra

Butikker kan have flere forskellige set-ups og kombinationer af systemer. FlexPOS' integration med Dinero kan derfor kombineres med andre integrationer, som butikken evt. har fx til en webshop, hvorfra man kan hente varedata og priser. Igen sparer man tid ved at vedligeholde data fra ét system, som blot integreres i et andet.  

FlexPOS-funktioner der er understøttet sammen med integration til Dinero

- Omsætningsposter fra kassen indlæses pr. dagsopgørelse; kvitteringen kan bruges som bilag
- Mulighed for at kontere omsætning på flere omsætningskonti
- Mulighed for at kontere kortbetalinger på flere finanskonti ved brug af integreret betalingsterminal
- Mulighed for at kontere MobilePay betalinger på egen finanskonto ved brug af integreret MobilePay POS
- Mulighed for at modtage omsætning på SMS 
- Mulighed for at styre flere afdelinger/butikker med hver deres Dinero konto
- Let opsætning

Muligheder og kombinationer

- Udvidet lager i FlexPOS, der giver mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med status

- Integreret betalingsterminal

- Integreret MobilePay POS

- Label Print

3 forskellige Dinero Workflows

Dinero integrationen kan sættes op på flere forskellige måder afhængig af kundens ønske. Det varierer, hvor kunden ønsker at holde sin lagerstyring mv., og derfor er der flere forskellige måder integrationen kan sættes op på. For at illustrere de mange muligheder, og hvad dette betyder, har vi udarbejdet 3 workflows med illustrationer, som gerne skal belyse fordelene ved de forskellige workflows.

Dinero Workflow 1

Workflow 1 illustrerer vores mindste dineroløsning. Denne løsning er en standard integration mellem FlexPOS kasseapparatet og Dinero. At the end of the day skal I blot lave en dagsopgørelse, som automatisk sendes over i Dineros regnskabsprogram, hvor den ligger parat til bogføring. 

workflow 1

Workflow 2

Dinero Workflow 2

Workflow 2 er for dem, der ønsker at holde lagerstyringen i deres webshop. Her opretter du varerne i webshoppen, og alle varer og priser styres i webshoppen. Disse varer, priser mv. flyttes derefter direkte over i FlexPOS kasseapparatet. Lagertræk fra FlexPOS kassen går så modsat den anden vej og trækkes i webshoppens lagerstyring. At the end of the day laves en dagsopgørelse, som sendes over i Dinero, hvor den ligger klar til bogføring.

Dinero Workflow 3

Workflow 3 er for dem, der ønsker at have lagerstyring i FlexPOS kasseapparatet. Her overføres produkter, priser mv. fra webshoppen til FlexPOS kasseapparatet. Lagertræk fra webshoppen flyttes ligeledes over i FlexPOS, hvor lagerstyringen er placeret. At the end of the day laves der en dagsopgørelse på FlexPOS kasseapparatet, hvor opgørelsen flyttes over i Dinero og ligger klar til videre bogføring. 

map