For at sikre en fortsat god kundeoplevelse med FlexPOS produktet, foretager vi systemopdateringer i tidsrummet 24.09 2020 kl. 20.00 til 25.09 2020 kl. 06.00. Se hvilke systemer som opdateres her:

- BackOffice

- FlexAPI

- FlexVoucher

- E-conomic Integrationen

- Dinero Integrationen

- Visma.Net Integrationen

- Uniconta Integrationen

- Rapport bestilling

- FlexLablePrint

- FlexScanClient

- Leverandørbestilling

- Plecto Integration

Kasser vil IKKE være berørt af dette, så man kan sagtens lave salg som man plejer, dog vil enkelte funktioner ikke være tilgængelige, såsom FlexVoucher (vil ikke kunne sælges eller indløses), Kunde historik opslag vil ikke kunne hente data, Leverandør ordre kan ikke afgives, samt lager opslag.

 

//English//

There will in the period from the 24th of September at 20:00 of clock until and including the 25th of September at 06:00 of clock be system updates on the following systems:

- BackOffice

- FlexAPI

- FlexVoucher

- E-conomic Integration

- Dinero Integration

- Visma.Net Integration

- Uniconta Integration

- Report order

- FlexLablePrint

- FlexScanClient

- Supplier order

- Plecto Integration

 

The cash register will NOT be affected by this, so you can easily make sales as usual, however, some functions will not be available, such as FlexVoucher (will not be able to be sold or redeemed), Customer history notices will not be able to retrieve data, Supplier order can not be submitted, as well as stock notices.