Her vises release notes for BackOffice - administrations-websiden for FlexPOS

Tilmeld dig opdateringer på email eller tilføj siden i din RSS-læser rss.png

 

28-05-2019

Rettelser

Kampagner

 • Oprettede kampagner blev altid sat til inaktivLeverandørmodul

Kunder

 • "Flyt til kundegruppe"-funktion virker igen

Produkter

 • "Sync til web"-toggle deaktiveret på varianter
 • "Slet markerede"-funktion virkede ikke på andre sprog end dansk

Lager

 • Udført af udfyldt ved salg og retur bevægelser, som modtagelser fra Leverandør modulet

Ordre

 • Sprogrettelser på slet modal

14-05-2019

Features

Produkter

 • Fokus på søgefelt i listen. samt ordnet fokus på navn hvis Produkt nummer er udfyldt.
 • TilFøjet sync til web på Product listen samt Lager listen. muligt at slå til via tandhjulet
 • Tilføjet Moms Fri til produkt listen, muligt at slå til via tandhjulet
 • Masse redigering af produkter opdateret. indeholder nu Sync til Web samt nyt design. 
 • Rediger/Opret: Tilføjet DB/DG til oprettelse af prise

Rapporter

 • Tilføjet 2 FlexVoucher rapporter som kan vise hvor gavekort er blevet udstedt og indløst
 • Tilføjet ny forhandler rapport der giver et hurtig overblik over ens butikker

 

Rettelser

Kampagner

 • Tilføjet validering på antal i kampagne så der mindst skal være 1 produkt for at aktivere den
 • Når du opretter en kampgane som er inaktiv bliver Tildato'en sat til dagen før. dette bliver brugeren gjort opmærksom på

Leverandørmodul

 • Tilføjet referancefelt under redegere bestillinger. som readonly

Transaktionshistorik

 • tilføjet sprogstyrring til Journal typer. dette har rettet fejlen med at det ikke var visuelt hvilken typen et salg er på andet sprog end dansk
 • under detaljer og avanceret tilføjet felterne Free1 og Free2 (alt mulig felter) 
 • under detaljer på dagsopgørelser og DayTotal_ShowCommentTab er sat er det nu muligt at se kommentaren

 

12-04-2019

Features

Generelt

 • Tilføjet mulighed for at FlexPOS kan sende notifikationer ud på forskellige sider
 • En stor del sprogrettelser så Tysk også er oversat
 • Tilføjet feedback forum widget til sidemenuen
 • Tilføjet søgefelt i visningsgrupper

Statistik/forside

 • Viser nu hvis der er gået mere end 15 minutter siden sidste cube opdatering (det sker normalt hver 10.)
 • Viser nu salgsdata ud fra computerens tid i stedet for servetid, dette er så at hvis man sidder i Grønland, så var tiden næste dag allerede fra kl. 23 deres tid

Statiske faner

 • Man kan nu oprette statiske faner, som essentielt er visninggrupper med funktionsknapper istedet for produkter

Produkter

 • Tilføjet mulighed for at overstyre priser på varianter, dette gøres ved at sætte toggle'en til "FRA" på pris fanen på enkelt-varianters redigeringsside
 • På oversigten inde i opret eller rediger kan man nu gøre det i toppen på den samme toggle, dette sætter det for alle produkter, samt nyoprettede
 • Tilføjet mulighed for at sætte kundegruppe som kriterie på priser
 • Forside tabelens lagerantal tooltip viste slettede samt butikker udenfor hovedkundesetup
 • Hvis man sætter "Vat" konfignøglen til "0" vil produktet nu blive sat til momsfri som default
 • Tilføjet Frem/Tilbage navigering ved rediger

Kampagner

 • Optimeret på load af enkeltvisningssider
 • Tilføjet mulighed for at lave en kampagne for en specifik kundegruppe (Kræver FlexPOS 2.1.7.10 eller højere)

Rapporter

 • Lagerværdi pr. brand > Sortere nu efter brand navn
 • Salg pr. finansgruppe > Tilføjet total i bunden
 • Tilføjet mulighed for at differentiere på hovedbutik og underbutik rapporter
 • Transaktionshistorik kan nu bruges på hovedbutikker
 • Ordre Referance tilføjet til Modtagelsebekræftelse og Følgeseddel
 • Prisliste til kundegruppepriser
 • Interne Lagerbevægelser > Tilføjet type filter og ændret standard visning til alle produktermed tranaktioner i perioden
 • Bruttoavance rapporterne tager nu ikke costpris med på Rabat linjer hvilke gav differencer i forhold til hvordan rapporten blev trukket
 • Tilføjet kolonnerne "Send til kundeklub" og "Send til extern partner" til transaktionsliste rapporte
 • Fjernet kostpris summerings kolonne på Lagerværdi pr. dato

Uniconta

 • Tilføjet toggle's til "Autobogfør omsætningsfaktura" og "Autobogfør kundesalg"

Inventio SmartAPI

 • Tilføjet finansopsætning
 • Tilføjet valg af NAV licenstype.

Leverandør

 • Når man indlæser en GS1-128 stregkode går den nu ned i næste stregkode felt i stedet for hen til det udfyldte antal felt

Indstilinger > Importer

 • Under indstilliger er der nu kommet en produkt importer, den kommer til at erstatte det gamle flexsystem's import

Design & Layout

 • Tilføjet kreditsalg faner

Konfiguration

 • "PaymentTerminalType" > Fjernet "Verifone v3714" muligheden

Notifikationer

 • Diverse rettelser til historik siden

Leverandørbestillinger

 • Send Produkter"-funktion > Tilføjet mulighed for at overstyre så der ikke bliver oprettet et indkøb i den modtagende butik
 • Konfignøglen er "OrderFromClient_SurpressSalesOrderOnWebsite"

Syncjobs

 • Tilføjet mulighed for at downloade kørte jobs(fejl/uden fejl)

Transaktionshistorik

 • Tilføjet forhandlerværktøj til at sætte syncflag på alle valgte transaktioner
 • Tilføjet visning af hvilken bon der ere blevet returnerert fra, samt link til bon

ERP opsætninger

 • Fjernet mulighed for autoudfyld på login felter

Moduler

 • FlexImporter er tilføjet under Moduler (dog pt. skjult, da modulet stadig er i test). Når aktiveret vises en fane under Indstillinger, hvor man i første omgang kan importere produkter, men i fremtiden vil man kunne importere flere typer. Hold øje med release notes om endelig frigivelse

Rettelser

Generelt

 • Sprogrettelse for enums for Journaltype og Journallinjetype (fx "kredit salg" -> "kreditsalg" og "text" -> "tekst"). Vises fx i Transaktionshistorik under Detaljer

Valuta

 • Viser nu igen markedskurs

Moduler

 • Link til tech fejlede
 • Loyalitets modul ændrede ikke på konfignøglen 'AddOn_Loyalty_Active'

Lager/Indkøb/Status

 • Smartsøgning kunne ikke håndtere stregkoder med foranstillet 0

Indkøb/Bestillinger

 • Fixet fejl med at GS1-128 stregkode ikke blev formatteret korrekt i antal feltet

Rapporter

 • Alle > Rapporten titel vises nu i titelbaren i browseren i stedet for at altid være "Top 100 produkter"
 • Lagerværdi > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Lagerværdi - Grupperet pr. brand > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Lagerværdi - Grupperet pr. finansgrupper > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Lagerværdi pr. dato > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Interne lagerbevægelser > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Lagerbevægelser > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Salg pr. finansgruppe > Fixet så at kampagnerabatter ikke tælles med som salg
 • FlexVoucher bevægelse i pulje > Diverse
 • Afvigelser mellen Lagerværdi pr dato og Lagerværdi Pr dato (Kæde) for samme butik, Den ene tog ikke højde for "Undtaget lagerhåndtering"
  Samt Dato sammenlining kiggede på Klokken hvilket frasorterede data.
 • Finansgruppe, finansgruppe ID og finanskonto tilføjet til Produkt Export Udvidet udtrækket
 • Periode tilføjet til underrapport Lagerværdi - Grupperet pr. finansgruppe

Leverandør

 • Antal blev ikke sat hvis GS1-128 stregkoden ikke eksisterede
 • Indkøb: Teksten ”Vare modtaget” (som i: en vare er modtaget) i dropdown-filteret er rettet til ”Varemodtaget” (som i: indkøbet er modtaget). (25/1)
 • Indkøb: Ny konfig VendorOrdersSelectedStateFilter vælger onload state filter (25/1)
 • Bestillinger > Flyttet "Modtaget i ERP" fra Kladde til Sendt
 • Indkøb/Bestillinger > Menu kunne blive desyncet hvis man flyttede rundt på siderne
 • Sortere nu efter oprettet dato, da dette vil vise linjer i indskannet sorteringsrækkefølge
 • Filter i Indkøbsordre viste ikke altid det rigtige indhold i tabelen og påvirkede/blev påvirket af Bestillinger-fanen
 • Indkøbsordre med status "Godkendt af hovedkontor" kunne ikke slettes
 • Oversat "Send til HQ" modal tekster + ændret på skanner knap tekst

Status

 • Lange load tider kunne i visse tilfælde få Rediger til at fejle
 • Tilgang til modulet blev ved en fejl aktiveret, når man aktiverede lager modulet
 • Hvis man på en status havde et produkt med stregkoderne 0010 og 10 blev dubletprodukt-valideringen aktiveret ved en fejl
 • Når man godkendte en status blev lageret sat til et forkert antal, hvis der var transaktion som var enten ikke-modtaget, returneret eller annulleret
 • Når man godkendte en status, hvorpå der var ukendte varer, blev Ukendte varer-listen dannet uden LocationID. Det var derfor umuligt at vide, hvilken lokation, man skulle lede efter varen på, hvis man havde kørt flere lokationer ind på samme tid
 • Status-lister kunne vise tomme linjer (rettet dbo.IsGUID-funktionen)
 • Download af liste kunne trimme produktnummer hvis de kunne konverteres til tal

Visningsgrupper

 • Slet-funktion virker nu

Produkter

 • Rettet fejl ved sletning af produkter med decimaltal i antal på lager - f.eks. 1,2 kg
 • Vis kun varer uden lagerantal i advanceret menu'en vises nu kun på butikker med lagermodul sat til

Lager

 • Formatterings fejl gjorde så man kunne gemme lagerantal med mere end 2 decimaler
 • Lager Detaljer -> Historik , "Før værdi" tog ikke højde for retur flyt (SP rettelse, så er live)
 • Modtag fra leverandør lukker nu modalet igen

Kundeprisgrupper

 • Markup-priser blev også oprettet for kampagner selvom de aldrig blev brugt

Transaktionshistorik

 • Menu forsvinder ved få transaktioner
 • Detajler > Retur i EUR viste det som danske kroner, og det samme med betalingstyper, det der er betalt vises nu i parantes ved siden af teksten
 • Detaljer > Fejlede med en formatfejl i dataen
 • Detajler > Formateret linje pris format
 • Detajler > Advanceret > Ændret sync status til at vise forsidens label
 • Skiftet visning af bulk redigering fra at tjekke på forhandler modul til "Kæde tools"-modul'
 • Viste ikke korrekt bontype i toppen af stamdata
 • Detajler > Samlerabat linjer vist forkerte priser

Produktstyklister

 • Man kan nu oprette mere en 8 produkter på en liste

Produktpriser

 • Priser blev ikke håndteret på samme måde som POS'en
 • DB/DG kunne vise mere end 2 decimaler

Statiske faner

 • Hvis man klikkede på opret for en fane som ikke var den næste "Opret ny" knap blev knapperne oprettet forkert

Inventio SMARTapi-opsætning

 • Ændret kontoplan visning til at matche andre ERP systemer

Funktionsknapper

 • Sprogstyring af tooltips
 • Funktionen "Slet totalrabat" (Discount0) skifter navn til "Slet totalrabat % på produkt" i selve dropdown-menuen, da man kunne tro, at den også slettede rabatter oprettet med "Total rabat vægtet pr produkt" (AddTotDiscount2)

Betalingstyper

 • Kunne se rediger/slet knapper for hovedkundens betalingstyper

Statistik

 • Butikslisten viste samme tal i normal og sammenligningsperiode parantesen ved gennemsnit
 • Butikslisten viste ikke butikker som ikke var i sammenlignings perioden
 • Beskrivelsen på grafen går nu ikke længere ind over linjerne

Kampagner

 • Modal og oversigt af produkter på en kampagne har nu begge både standard samt udvidet varianter

FlexAd

 • Rediger/Slet/Aktiv toggle var synlig, men ikke funktionsdygtige for underkunder hvis recorden kom fra hovedkunden

FlexVoucher

 • Gavekort oversigt under puljedetajler kan nu vises igen for puljer over 100 kort

08-02-2019

Som det gælder for nye features samt nogle rettelser til POS'systemet, har det bagvedliggende administrationsprogram BackOffice også "haft pause" henover jul og nytår. Det betyder ikke, at udviklingen hertil har stået stille, men holdt i versioner, som ikke er live ved slutbrugerne. 

Her kan du læse, hvad der er sket på BackOffice siden sidste version, som gik live 09/11-2018. 

Læs mere ...

09-11-2018

Mellem seneste officielle release af BackOffice den 15. oktober 2018 og 09. november har der været en større officiel release tirsdag 30. oktober samt hot fix udgivelser. 

Nye features til BackOffice holdes tilbage indtil mandag 04. februar 2019, da FlexPOS ikke ønsker at udgive nye funktioner henover jul og nyt. 

Læs mere ...

15-10-2018

Se hvad der er sket på BackOffice mellem den 01/10 og 15/10. 

Læs mere ...

01-10-2018

Features og rettelser inden for indkøb/varemodtagelse, produkter, besøgsstatistik, transaktionshistorik, rapporter og syncjob

Læs mere ...

17-09-2018

Udviklingen i sprintet mellem 03/09 og 17/09 har været fokuseret på POS. Derfor har der blot været to udgivelser af BackOffice med rettelser. 

Læs hvilke her. 

Læs mere ...

03-09-2018

Ny integration, ny kolonne i transaktionshistorikken og en del forbedringer!

+ andre features og rettelser i BackOffice fra 03/09-2018.

Læs mere ...

16-08-2018

Fra i dag 20/08-2018 vil BackOffice-sitet være opdateret med følgende funktioner. 

Der har også været et par hotfixes - hvilke det drejer sig om, vil være indikeret i listen. 

Læs mere ...

03-08-2018

Nye features og rettelser, som er lavet hen over sommeren. Det betyder, at det er de seneste 4 ugers arbejde og ikke 2 som vanligt. 

Læs mere ...

25-06-2018

Generelle rettelser til valg af dato samt rettelser til statistiksiden

Læs mere ...

11-06-2018

Nyheder til salgstal, Leverandørmodul og rapporter. 
Rettelser til Lagermodul, Leverandørmodul, FlexVoucher, Dinero-opsætningen, e-conomic-opsætning, bestillingsrapporter og rapporter. 

Læs mere ...

28-05-2018

En del opdateringer til leverandørmodulet samt andre opdateringer

Læs mere ...

14-05-2018

BackOffice er blevet forberedt til GDPR med brugerstyring, som er den største nyhed i denne udgave.

Herunder kan du se en video af, hvordan indstillingerne virker samt læse de andre rettelser. 

Læs mere ...

02-05-2018

BackOffice release 1. maj 2018 byder på følgende fejlrettelser:

Garantiprofiler

 • "Slet" giver ikke længere fejl
 • "Gem og luk" virker igen
 • Man får en advarsel, hvis der ikke er udfyldt en periode

Leverandørmodul

 • "Gem til senere" på bestillinger resulterede i ændret fortegn på lagerantal ved hver redigering

Transaktionshistorik

 • Kunne i visse tilfælde ikke vise alle kasser på en butik 

23-04-2018

Med denne release af BackOffice præsenterer vi bl.a. HQ Rapporter, som er designet til, at hovedkunder kan se rapporter på tværs af butikker og danne sig et overblik. 

Samtidig er rapporterne blevet sorteret, så butikkerne ser de mest relevante under menupunktet "Rapporter". 

Læs mere ...

23-03-2018

Release af BackOffice 14.03.2018

Her kan du læse, hvad der er fixet og featured siden seneste release, som blev udgivet 12.02.2018

Læs mere ...

13-02-2018

Release af BackOffice 12.02.2018

Her kan du læse, hvad der er fixet og featured siden seneste release, som blev udgivet 08.01.2018

Læs mere ...

01-03-2017

Release af BackOffice 08.01.2018

Her kan du læse, hvad der er fixet og featured siden seneste release, som blev udgivet 22.12.2017

Læs mere ...