Som det gælder for nye features samt nogle rettelser til POS'systemet, har det bagvedliggende administrationsprogram BackOffice også "haft pause" henover jul og nytår. Det betyder ikke, at udviklingen hertil har stået stille, men holdt i versioner, som ikke er live ved slutbrugerne. 

Her kan du læse, hvad der er sket på BackOffice siden sidste version, som gik live 09/11-2018. 


Features

Generelt 

 • Tilføjet mulighed for, at FlexPOS kan sende notifikationer ud på BackOffice - det kan fx gælde driftbeskeder
 • Tiljøter UserEcho, som er en feedback-feature på BackOffice, hvor brugere kan sende forslag ind
 • Sprogrettelser, tysk

Forside og statistik-forside

 • Giver nu besked, hvis der er gået mere end 15 minutter siden sidste kube-opdatering, hvilket normalt sker hver 10. minut
 • Viser salgsdata baseret på computerens tid i stedet for serverens, så det er retvisende i udlandet (problem før ved forskellige tidszoner)

 Statiske faner

 • Mulighed for at oprette "statiske faner", som minder om visningsgrupper, men med funktionsknapper i stedet for produkter

Produkter

 • Tilføjet mulighed for at overstyre priser på varianter
 • Tilføjet mulighed for at sætte en kundegruppe som et kriterie på priser
 • Hvis man sætter VAT-konfigurationsnøglen (moms) til "0", vil produktet nu blive sat som momsfri som default 

Kampagner

 • Optimeret på load af enkeltvisningssider
 • Tilføjet mulighed for at lave en kampagne for en spcifik kundegruppe (kræver POS version 2.17.10 eller højere) 

Rapporter

 • "Lagerværdi pr. brand" sorterer nu efter brand-navn
 • "Salg pr. finansgruppe" har fået TOTAL i bunden
 • "Interne lagerbevægelser" har fået tilføjet filter, og standardvisning er ændret til alle produkter med transaktioner i perioden
 • "Transaktionshistorik" kan nu ses på hovedbutikker
 • "Modtagelsesbekræftelse" og "Følgeseddel" har fået tilføjet ordrereference
 • Tilføjet mulighed for at differentiere på hovedbutik- og underbutikrapporter
 • Prisliste til kundegruppepriser

Uniconta

 • Tilføjet toggles til "Autobogfør omsætningsfaktura" og "Autobogfør kundesalg" 

Inventio SmartAPI

 • Tilføjet finansopsætning

Leverandør

 • Når man indlæser en GS1-128 stregkode aktiveres næste stregkodefelt i stedet for det udfyldte antal-felt

Design & Layout

 • Tilføjet faner til kreditsalg 

Konfiguration

 • "PaymentTerminalType": "Verifone v3714" mulighed fjernet

Notifikationer

 • Diverse rettelser til historiksiden

Leverandørmodul - bestillinger

 • "Send produkter"-funktionen: Tilføjet mulighed for at overstyre, så indkøb ikke oprettes i den modtagende butik

Sync-jobs

 • Tilføjet mulighed for at downloade kørte jobs (fejl/uden fejl)

Transaktionshistorik

 • Tilføjet forhandlerværktøj til at sætte sync-flag på alle valgte transaktioner

ERP-opsætninger

 • Fjernet mulighed for autoudfyld på login-felter

Rettelser

Valuta

 • Viser igen markedskurs

Moduler

 • Link til Tech opsætningsguide fejlede på oversigtsside
 • Loyalitetsmodul ændrede ikke konfignøglen korrekt

Lager/Indkøb/Status

 • Smart-søgning kunne ikke håndtere stregkoder med foranstillet "0"

Indkøb/Bestillinger

 • GS1-128 stregkode blev ikke formateret korrekt i antal-feltet

Rapporter

 • Alle: Rapporttitel vises nu i titelbaren i browseren (fanen) i stedet for "Top 100 produkter"
 • Salg pr. finansgruppe: Kampagnerabatter tælles ikke med som salg
 • Fejl medregnede returnerede og annullerede transaktioner i følgende rapporter:
  • Lagerværdi
  • Lagerværdi - Grupperet pr. brand
  • Lagerværdi - Grupperet pr. finansgrupper
  • Lagerværdi pr. dato
  • Interne lagerbevægelser

Leverandørmodul

 • Antal blev ikke sat, hvis GS1-128 stregkoden ikke eksisterede
 • Indkøb: Teksten "Vare modtaget" (altså "en vare er modtaget") i dropdown-filteret er rettet til "Varemodtaget" (altså "indkøbet er modtaget")
 • Indkøb: Ny konfigurationsnøgle vælger onload state filter

Status

 • Lange load-tider kunne i visse tilfælde få "Redigér" til at fejle
 • Tilgang til modulet blev ved en fejl aktiveret, når man aktiverede lagermodulet
 • Dubletproduktvalideringen blev aktiveret ved en fejl, hvis et produkt havde stregkoderne 0010 og 10
 • Når man godkendte en status, blev lageret sat til et forkert antal, hvis der var en transaktion, som var enten "ikke-modtaget", "returneret" eller "annulleret"

Visningsgrupper

 • Slet-funktion virkede ikke

Produkter

 • Fejl ved sletning af produkter med decimaltal i "antal på lager" fx 1,2 kg. 
 • Lagerantaltabellens tooltip på forsiden viste slettede butikker og butikker udenfor hovedkunde-setup

Lager

 • Formateringsfejl gjorde, at man kunne gemme lagerantal med mere end 2 decimaler
 • Detaljer > Historik: "Før værdi" tog ikke højde for retur flyt

Kundeprisgrupper

 • Mark-up priser blev også oprettet for kampagner, selvom de aldrig blev brugt 

Transaktionshistorik

 • Menu forsvinder ved få transaktioner
 • Detaljer > Retur i EUR blev vist som danske kroner; det samme med betalingstyper - betalt vises nu i parantes ved siden af teksten
 • Detaljer > Fejlede med en formatfejl i data
 • Detaljer > Linjepris vises nu med max 2 decimaler 
 • Detaljer > Avanceret: ændret sync-status til at vise forsidens label

 Produktstyklister

 • Man kan nu oprette mere end 8 produkter på en liste

Produktpriser

 • Priser blev ikke håndteret ens i BackOffice og POS

Funktionsknapper

 • Sprogstyring af tooltips