Features

Generelt

 • Tilføjet mulighed for at FlexPOS kan sende notifikationer ud på forskellige sider
 • En stor del sprogrettelser så Tysk også er oversat
 • Tilføjet feedback forum widget til sidemenuen
 • Tilføjet søgefelt i visningsgrupper

Statistik/forside

 • Viser nu hvis der er gået mere end 15 minutter siden sidste cube opdatering (det sker normalt hver 10.)
 • Viser nu salgsdata ud fra computerens tid i stedet for servetid, dette er så at hvis man sidder i Grønland, så var tiden næste dag allerede fra kl. 23 deres tid

Statiske faner

 • Man kan nu oprette statiske faner, som essentielt er visninggrupper med funktionsknapper istedet for produkter

Produkter

 • Tilføjet mulighed for at overstyre priser på varianter, dette gøres ved at sætte toggle'en til "FRA" på pris fanen på enkelt-varianters redigeringsside
 • På oversigten inde i opret eller rediger kan man nu gøre det i toppen på den samme toggle, dette sætter det for alle produkter, samt nyoprettede
 • Tilføjet mulighed for at sætte kundegruppe som kriterie på priser
 • Forside tabelens lagerantal tooltip viste slettede samt butikker udenfor hovedkundesetup
 • Hvis man sætter "Vat" konfignøglen til "0" vil produktet nu blive sat til momsfri som default
 • Tilføjet Frem/Tilbage navigering ved rediger

Kampagner

 • Optimeret på load af enkeltvisningssider
 • Tilføjet mulighed for at lave en kampagne for en specifik kundegruppe (Kræver FlexPOS 2.1.7.10 eller højere)

Rapporter

 • Lagerværdi pr. brand > Sortere nu efter brand navn
 • Salg pr. finansgruppe > Tilføjet total i bunden
 • Tilføjet mulighed for at differentiere på hovedbutik og underbutik rapporter
 • Transaktionshistorik kan nu bruges på hovedbutikker
 • Ordre Referance tilføjet til Modtagelsebekræftelse og Følgeseddel
 • Prisliste til kundegruppepriser
 • Interne Lagerbevægelser > Tilføjet type filter og ændret standard visning til alle produktermed tranaktioner i perioden
 • Bruttoavance rapporterne tager nu ikke costpris med på Rabat linjer hvilke gav differencer i forhold til hvordan rapporten blev trukket
 • Tilføjet kolonnerne "Send til kundeklub" og "Send til extern partner" til transaktionsliste rapporte
 • Fjernet kostpris summerings kolonne på Lagerværdi pr. dato

Uniconta

 • Tilføjet toggle's til "Autobogfør omsætningsfaktura" og "Autobogfør kundesalg"

Inventio SmartAPI

 • Tilføjet finansopsætning
 • Tilføjet valg af NAV licenstype.

Leverandør

 • Når man indlæser en GS1-128 stregkode går den nu ned i næste stregkode felt i stedet for hen til det udfyldte antal felt

Indstilinger > Importer

 • Under indstilliger er der nu kommet en produkt importer, den kommer til at erstatte det gamle flexsystem's import

Design & Layout

 • Tilføjet kreditsalg faner

Konfiguration

 • "PaymentTerminalType" > Fjernet "Verifone v3714" muligheden

Notifikationer

 • Diverse rettelser til historik siden

Leverandørbestillinger

 • Send Produkter"-funktion > Tilføjet mulighed for at overstyre så der ikke bliver oprettet et indkøb i den modtagende butik
 • Konfignøglen er "OrderFromClient_SurpressSalesOrderOnWebsite"

Syncjobs

 • Tilføjet mulighed for at downloade kørte jobs(fejl/uden fejl)

Transaktionshistorik

 • Tilføjet forhandlerværktøj til at sætte syncflag på alle valgte transaktioner
 • Tilføjet visning af hvilken bon der ere blevet returnerert fra, samt link til bon

ERP opsætninger

 • Fjernet mulighed for autoudfyld på login felter

Moduler

 • FlexImporter er tilføjet under Moduler (dog pt. skjult, da modulet stadig er i test). Når aktiveret vises en fane under Indstillinger, hvor man i første omgang kan importere produkter, men i fremtiden vil man kunne importere flere typer. Hold øje med release notes om endelig frigivelse

Rettelser

Generelt

 • Sprogrettelse for enums for Journaltype og Journallinjetype (fx "kredit salg" -> "kreditsalg" og "text" -> "tekst"). Vises fx i Transaktionshistorik under Detaljer

Valuta

 • Viser nu igen markedskurs

Moduler

 • Link til tech fejlede
 • Loyalitets modul ændrede ikke på konfignøglen 'AddOn_Loyalty_Active'

Lager/Indkøb/Status

 • Smartsøgning kunne ikke håndtere stregkoder med foranstillet 0

Indkøb/Bestillinger

 • Fixet fejl med at GS1-128 stregkode ikke blev formatteret korrekt i antal feltet

Rapporter

 • Alle > Rapporten titel vises nu i titelbaren i browseren i stedet for at altid være "Top 100 produkter"
 • Lagerværdi > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Lagerværdi - Grupperet pr. brand > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Lagerværdi - Grupperet pr. finansgrupper > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Lagerværdi pr. dato > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Interne lagerbevægelser > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Lagerbevægelser > Fixet fejl som medregnede returnerede og annullerede transaktioner
 • Salg pr. finansgruppe > Fixet så at kampagnerabatter ikke tælles med som salg
 • FlexVoucher bevægelse i pulje > Diverse
 • Afvigelser mellen Lagerværdi pr dato og Lagerværdi Pr dato (Kæde) for samme butik, Den ene tog ikke højde for "Undtaget lagerhåndtering"
  Samt Dato sammenlining kiggede på Klokken hvilket frasorterede data.
 • Finansgruppe, finansgruppe ID og finanskonto tilføjet til Produkt Export Udvidet udtrækket
 • Periode tilføjet til underrapport Lagerværdi - Grupperet pr. finansgruppe

Leverandør

 • Antal blev ikke sat hvis GS1-128 stregkoden ikke eksisterede
 • Indkøb: Teksten ”Vare modtaget” (som i: en vare er modtaget) i dropdown-filteret er rettet til ”Varemodtaget” (som i: indkøbet er modtaget). (25/1)
 • Indkøb: Ny konfig VendorOrdersSelectedStateFilter vælger onload state filter (25/1)
 • Bestillinger > Flyttet "Modtaget i ERP" fra Kladde til Sendt
 • Indkøb/Bestillinger > Menu kunne blive desyncet hvis man flyttede rundt på siderne
 • Sortere nu efter oprettet dato, da dette vil vise linjer i indskannet sorteringsrækkefølge
 • Filter i Indkøbsordre viste ikke altid det rigtige indhold i tabelen og påvirkede/blev påvirket af Bestillinger-fanen
 • Indkøbsordre med status "Godkendt af hovedkontor" kunne ikke slettes
 • Oversat "Send til HQ" modal tekster + ændret på skanner knap tekst

Status

 • Lange load tider kunne i visse tilfælde få Rediger til at fejle
 • Tilgang til modulet blev ved en fejl aktiveret, når man aktiverede lager modulet
 • Hvis man på en status havde et produkt med stregkoderne 0010 og 10 blev dubletprodukt-valideringen aktiveret ved en fejl
 • Når man godkendte en status blev lageret sat til et forkert antal, hvis der var transaktion som var enten ikke-modtaget, returneret eller annulleret
 • Når man godkendte en status, hvorpå der var ukendte varer, blev Ukendte varer-listen dannet uden LocationID. Det var derfor umuligt at vide, hvilken lokation, man skulle lede efter varen på, hvis man havde kørt flere lokationer ind på samme tid
 • Status-lister kunne vise tomme linjer (rettet dbo.IsGUID-funktionen)
 • Download af liste kunne trimme produktnummer hvis de kunne konverteres til tal

Visningsgrupper

 • Slet-funktion virker nu

Produkter

 • Rettet fejl ved sletning af produkter med decimaltal i antal på lager - f.eks. 1,2 kg
 • Vis kun varer uden lagerantal i advanceret menu'en vises nu kun på butikker med lagermodul sat til

Lager

 • Formatterings fejl gjorde så man kunne gemme lagerantal med mere end 2 decimaler
 • Lager Detaljer -> Historik , "Før værdi" tog ikke højde for retur flyt (SP rettelse, så er live)
 • Modtag fra leverandør lukker nu modalet igen

Kundeprisgrupper

 • Markup-priser blev også oprettet for kampagner selvom de aldrig blev brugt

Transaktionshistorik

 • Menu forsvinder ved få transaktioner
 • Detajler > Retur i EUR viste det som danske kroner, og det samme med betalingstyper, det der er betalt vises nu i parantes ved siden af teksten
 • Detaljer > Fejlede med en formatfejl i dataen
 • Detajler > Formateret linje pris format
 • Detajler > Advanceret > Ændret sync status til at vise forsidens label
 • Skiftet visning af bulk redigering fra at tjekke på forhandler modul til "Kæde tools"-modul'
 • Viste ikke korrekt bontype i toppen af stamdata
 • Detajler > Samlerabat linjer vist forkerte priser

Produktstyklister

 • Man kan nu oprette mere en 8 produkter på en liste

Produktpriser

 • Priser blev ikke håndteret på samme måde som POS'en
 • DB/DG kunne vise mere end 2 decimaler

Statiske faner

 • Hvis man klikkede på opret for en fane som ikke var den næste "Opret ny" knap blev knapperne oprettet forkert

Inventio SMARTapi-opsætning

 • Ændret kontoplan visning til at matche andre ERP systemer

Funktionsknapper

 • Sprogstyring af tooltips
 • Funktionen "Slet totalrabat" (Discount0) skifter navn til "Slet totalrabat % på produkt" i selve dropdown-menuen, da man kunne tro, at den også slettede rabatter oprettet med "Total rabat vægtet pr produkt" (AddTotDiscount2)

Betalingstyper

 • Kunne se rediger/slet knapper for hovedkundens betalingstyper

Statistik

 • Butikslisten viste samme tal i normal og sammenligningsperiode parantesen ved gennemsnit
 • Butikslisten viste ikke butikker som ikke var i sammenlignings perioden
 • Beskrivelsen på grafen går nu ikke længere ind over linjerne

Kampagner

 • Modal og oversigt af produkter på en kampagne har nu begge både standard samt udvidet varianter

FlexAd

 • Rediger/Slet/Aktiv toggle var synlig, men ikke funktionsdygtige for underkunder hvis recorden kom fra hovedkunden

FlexVoucher

 • Gavekort oversigt under puljedetajler kan nu vises igen for puljer over 100 kort