FlexPOS FINAL version 2.16.68 er udgivet uden for normalt flow; onsdag den 7. november 2018. 

Det er den sidste FINAL version indtil mandag 4. februar 2019, da FlexPOS ikke udgiver nye features henover jul og nytår. 

2.16.68 indeholder features og fixes fra version 2.16.19 (udgivet som FINAL den 16. oktober 2018) og frem.

 

Features

Printer

Support for Epson TM-T20 med både seriel forbindelse og windows-driver

Retur via stregkode på bon

Mulighed for at returnere hele eller dele af købet ud fra "Søg kvittering" og/eller "Genudskriv kvittering"-funktionerne

Besøgsstatistik

Lande tilføjet: Japan, Kina og Spanien

Større vindue på POS, så flere flag kan vises

Landenavn vises sammen med landets flag på POS'en. (Har resulteret i ny kendt bug, som rettes hurtigst muligt)

Besøgsstatistik kan nu åbnes via funktionsknap, hvis man indstiller en knap med specialfunktionen "ShowCustomerQuestion"

Sæt konfignøgle "CustomerQuestionHideAcceptButton" og gem valget af land ved blot at klikke på flaget (undgå "OK"-knappen) 

Print af kunde- kort/label

Tagget <Number> er tilføjet til skabelonen, så kundens kundenummer automatisk sættes ind, hvis man bruger tagget

Integration til Sagio-kunde/medlemskort (kundespecifik integration) 

Mulighed for at tømme/optanke sit Sagio-kundekort via funktionsknapper ved at indstille specialfunktionen "Sagio_Balance" på en funktionsknap


Fixes

"Ret pris" dialog

Hvis konfignøglen "AlterPrice_AllowKeybord" = True, kunne systemet lukke ned ved salg af varer uden pris

Kampagne

Totalbeløb blev ikke opdateret efter "parkering af salg" og efterfølgende redigering/sletning/tilføjelse af rabat

Retur via stregkode på bon

Stregkoden kunne ikke findes

Admin

Knapperne under "Kontering og udbetaling" > "Kontering af udlæg" skiftede farve til sort, efter man havde valgt en knap og derefter gået videre til næste knap  

Værkstedsmodul

Ekspresleveringsgebyr blev ikke vist korrekt i Indlevering/udleveringsvindue. Nu læser systemet den vare og pris, som er angivet i konfignøglen

Bedre håndtering, hvis konfignøgle til ekspresleveringsgebyr ikke er sat korrekt

Kreditsalg

Hvis kundenummeret var for langt, blev kundens info ikke printet på kreditsalgskvitteringen

Byttepengedialog

(I selvbetjeningstilstand) blev dialogen automatisk lukket efter et bestemt antal sekunder. Nu styres det af konfignøglerne: ReturnAm_AutoClose og ReturnAm_AutoCloseAfter, hvor man selv kan bestemme, hvor lang tid dialogen er åben

Mellemrum tilføjet mellem beløb og valutakode [100 DKK]

Statistik

Optælling af antal transaktioner inkluderede åbninger af kasseskuffe

Cafémodul, regning-split

Systemet registrerede ikke første del af betalingen, så anden betaler stod til at skulle betale hele beløbet. (Har resulteret i ny kendt bug, som rettes hurtigst muligt)

FlexVoucher

Hvis gavekort/tilgodebevis-nummeret var skrevet med stort ville systemet ikke udstede. Nu retter systemet selv karaktererne, så de står rigtigt. 

Fremmed valuta

Differencer på bon, hvis kunden betalte med anden valuta end "default_currency"

Print

Free Text felt på A4-print rettet, så funktionen ikke klipper teksten af. (Har resulteret i ny kendt bug, som rettes hurtigst muligt)